Giám đốc phòng phân loại trang thiết bị y tế

DS. Nguyễn Diệp Hải

Tel: 024 3352 0098 - lẻ 166

Mobile: 0904 666 188

Email: nguyendiephai@abipha.com.vn