DỊCH VỤ TƯ VẤN ISO 13485

Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A và đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế loại B, C, D là thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi đơn vị muốn đưa sản phẩm thiết bị y tế được sản xuất hay nhập khẩu để phân phối tại Việt Nam.

.

 
 
  •       .
  •       .
  •       .

 
Dịch vụ công bố khác Abipha sẽ thực hiện:
 
  • DỊCH VỤ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TTBYT LOẠI A
  • ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TTBYT LOẠI B,C,D
  • CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TTBYT LOẠI B,C,D
  • CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TTBYT